20 تیر

اقامتگاه بوم گردی سایدا  ، یک خانه باغ بزرگ ویلایی با 4 اتاق در شهر ییلاقی و کوچک "ناغان" بوده و در مسیر اهواز به شهرکرد قراردارد. 

واقع در شهر ناغان از توابع کیار / استان چهارمحال و بختیاری