03 ارديبهشت

اقامتگاه بوم گردی الیما خانه باغیست روستایی با فضای ۲۲۰۰ متری که شامل ۷۰۰ متر باغ مرکبات می باشد. فضای داخلی الیما به چادر سیاه، تخت های سنتی و میز و صندلی چوبی جهت لذت بردن بیشتر از فضای خانه باغ و خانه تجهیز شده است

واقع در روستای تکاب شهر ایذه / استان خوزستان