21 خرداد

visa راهنمای اخذ ویزا ژاپنراهنمای اخذ ویزا ژاپن

 

برای اخذ ویزای ژاپن و سفر به آن کشور لازم است مدارک اشاره شده در ادامه مطلب را تهیه فرموده و اقدامات زیر را به انجام رسانید.

اطلاعات مشروح زیر ، از وب سایت سفارت ژاپن برداشته شده است.